Huisregels Dagopvang

1. De hond is sociaal ten opzichte van mens en soortgenoten.
2. De hond is niet te dominant aangelegd.
3. De hond is niet bezitterig, territoriaal of snel geïrriteerd.
4. Reuen zijn gecastreerd. Ongecastreerde reuen nemen wij niet aan.

5. Hondenrassen die op de Hoog Risico lijst van de Rijksoverheid staan, nemen wij niet aan
6. Teefjes kunnen vlak voor, tijdens en vlak na de loopsheid niet naar de dagopvang komen.
7. De hond heeft naast een geldige cocktailenting ook en volledige kennelhoestvaccinatie (hier moet u de dierenarts specifiek naar vragen, daar alleen de cocktailenting niet voldoende is).
8. De hond is behandeld tegen vlooien, wormen en ander ongerief.

9. De hond is opgenomen in uw WA-verzekering. In de wet is het zo geregeld dat iedere baas aansprakelijk is voor zijn eigen hond, dus ook wanneer hij/zij deze meegeeft/onderbrengt aan/bij een ander. Het is dus van groot belang dat uw eigen hond op uw WA-verzekering is meeverzekerd. Mocht uw hond tijdens het verblijf in onze opvang iets overkomen dan nemen wij contact met u op. Indien nodig brengen wij uw hond naar een dierenarts. Deze dierenartskosten zijn voor de rekening van de eigenaar. Indien een hond schade toebrengt aan een andere hond, komen de dierenartskosten voor rekening van de eigenaar van de ‘schuldige’ hond.
10. Uw hond veroorzaakt geen overlast door overmatig blaffen.
11. In de dagopvang verblijven ook kleine en oude hondjes. We moeten dan ook voorkomen dat deze hondjes door te wilde honden onder de voet worden gelopen. Indien een hond te wild en ongeremd is, kan dit helaas een reden zijn om de hond te weigeren voor de dagopvang.
12. Honden die op wat voor manier dan ook de rust in de groep verstoren moeten wij helaas weigeren voor deelname.
13. Honden die veelvuldig rijden op andere honden worden helaas uitgesloten voor deelname.

Verplichte vaccinaties

Wij nemen uw hond uitsluitend aan in de dagopvang wanneer deze beschikt over de volgende (geldige) vaccinaties:
1. Hondenziekte
2. Ziekte van Weil en Parvo
3. Kennelhoest*
* De kennelhoestvaccinatie maakt geen deel uit van de jaarlijkse entingen, vraag uw dierenarts uw hond hier ook voor in te enten.

Indien uw hond niet beschikt over de bovenstaande geldige vaccinaties, wordt uw hond niet toegelaten tot onze dagopvang. Voor de dagopvang geldt dat wij wettelijk verplicht zijn om de recente entinggegevens in huis te hebben. Entingen dienen voor de verloopdatum herhaald te zijn. Voorbeeld: Uw hond is gevaccineerd op 10 mei, dan dient uw hond uiterlijk 9 mei opnieuw te zijn gevaccineerd. Wij hebben voor de verloopdatum een nieuwe kopie van het vaccinatieboekje nodig. Zonder nieuw bewijs kunnen wij uw hond niet toelaten!

Verzekering

Lobbes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw dier(en) of door uw dier aangericht tijdens het verblijf in de opvang (zie artikel 6:162 en 6:179 van het Burgerlijk Wetboek), met dien verstande dat eigen opzet hieronder niet is inbegrepen. De in de dagopvang gegeven dieren zijn niet verzekerd. Mocht u enige verzekering wensen, tegen welk risico dan ook, dient u deze zelf (buiten Lobbes om) af te sluiten.

Aansprakelijkheid

In de wet is het zo geregeld dat iedere baas aansprakelijk is voor zijn eigen hond, dus ook wanneer hij/zij deze meegeeft/onderbrengt aan/bij een ander. Het is dus van groot belang dat uw eigen hond op uw WA-verzekering is meeverzekerd. Mocht uw hond tijdens het verblijf in onze opvang iets overkomen dan nemen wij contact met u op. Indien nodig brengen wij uw hond naar een dierenarts. Deze dierenartskosten zijn voor de rekening van de eigenaar. Indien een hond schade toebrengt aan een andere hond, komen de dierenartskosten voor rekening van de eigenaar van de ‘schuldige’ hond.

Proefdag

Iedere hond die wij aannemen, komt eerst op een proefdag. Tijdens de proefdag krijgen wij een korte indruk van de hond. Soms blijkt tijdens een proefdag dat een hond toch niet geheel binnen onze voorwaarden valt. Voorbeelden zijn het veelvuldig rijden op andere honden, veel blaffen of op andere wijze onrust veroorzaken in de groep. Indien u in dit geval een reservering voor een vaste dag heeft geplaatst, behouden wij ons het recht om deze te annuleren. Hoe vervelend dit ook is, uiteindelijk gaat het groepsbelang hier altijd voor. Daarnaast is het niet de bedoeling dat wij honden veelvulig moeten corrigeren/tot de orde moeten roepen. Daarvoor komen zij hier niet. Wij willen dan iedere hond een leuke tijd heeft. Dit betekent dat er streng moet worden geselecteerd om alles werkbaar en leuk te houden. Natuulijk is het vervelend als we honden moeten weigeren. Wij helpen u graag om een eventuele andere oplossing te vinden.

Annulering dagopvang

Afzeggingen kunnen, de dag voorafgaand aan de dag van opvang, tot 11.00 uur ‘s morgens worden doorgegeven. Bij te late afmeldingen of niet verschijnen wordt de dag doorberekend.

Telefoonnummer bij nood

Wij willen u graag op de hoogte stellen als er iets dringends m.b.t. uw dier te melden is. Graag ontvangen wij daarom altijd een telefoonnummer van u, liefst waar uzelf te bereiken bent. Indien u door omstandigheden uw huisdier niet zelf kunt brengen of halen, dient u ons dat tevoren te melden. Degene die op uw verzoek uw huisdier komt brengen of halen dient een geldig legitimatiebewijs aan ons te overleggen.

Medicijnen

Als uw huisdier medicijnen gebruikt, meldt dit dan bij de reservering. Vermeld duidelijk de naam van uw dier, het gebruik van de medicijnen en de naam van het medicijn op de verpakking.  

Dierenarts

Wanneer uw dier gezondheidsproblemen of een chronische ziekte heeft, is het belangrijk dit te melden bij aanmelding, zodat wij hier extra aandacht aan kunnen geven. Mochten zich tijdens het verblijf van uw huisdier onverwacht gezondheidsproblemen voordoen, dan raadplegen wij een dierenarts. De gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. Als er iets ernstigs aan de hand is zullen wij proberen u hiervan zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte te brengen.

Openingstijden dagopvang

Maandag t/m vrijdag: Brengen: 7.00 – 9.00 uur. Halen: 15.00 – 18.00 uur.
Zaterdag en zondag: gesloten

Boetesysteem

Voor ieder begonnen kwartier dat uw hond te laat wordt opgehaald, zijn wij genoodzaakt 1 strip in rekening te brengen. Graag ontvangen wij een bericht indien u verwacht te laat te komen.

Beltijden

Wij zijn telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur (ook via WhatsApp).
In weekenden en op feestdagen zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Op bepaalde momenten van de dag zijn wij slecht bereikbaar (vooral tijdens ophaaltijd) doordat we druk met de honden bezig zijn. U kunt het later nog eens proberen of ons een email zenden via info@hondendagopvanglobbes.nl

Sluiting Hondendagopvang

De hondendagopvang is op alle officiele feestdagen gesloten. Eventuele andere sluitingsdata worden tijdig aan u doorgegeven. In de praktijk komen extra sluitingsdata buiten de feestdagen zo goed als nooit voor.

Sluiting Pension

Helaas hebben wij geen pensionmogelijkheden op dit moment.

Door uw hond bij Lobbes Hondendagopvang onder te brengen gaat u akkoord met onze voorwaarden.